Уколико вам је потребан савет да унапредите своје учење и боље организујете своје време погледајте презентацију Учим да учим.

Учим да учим