Јован Јовановић рођен је 6. децембра 1833. године. Данас је 180 година од његовог рођења.

Јован Јовановић Змај, а за децу и Чика Јова рођен је у Новом Саду. Правне науке студирао је у Пешти, Прагу и Бечу, али их није завршио него је прешао на медицину и постао лекар. Уз лекарску праксу, коју је обављао у разним местима,  бавио се и књижевним радом до краја свог живота. Први је писац у српској књижевности који је писао поезију за децу. Издавао је и уређивао велики број часописа ( часопис „Невен“ за децу), а уз то је био и плодан  преводилац. Готово педесет година није  испуштао перо из руке.

Најпознатије збирке песама су „Ђулићи“ и „Ђулићи увеоци“. Велики број његових шаљивих и дечјих песама, штампаних по разним листовима и часописима, изашао је у два издања целокупних дела: „Певанија“ и „Друга певанија“. Најпознатије песме за децу су „Мали коњаник“, „Пачија школа“, „Мали Јова“, „Купање“, „Мрак“ и још многе, којима је Змај желео да научи нешто децу, да их насмеје и забави.

Фестивал  „Змајеве дечје игре“ је један од највећих фестивала за децу у Новом Саду, као и у Србији. Назван је по Јовану Јовановићу Змају. Основна идеја фестивала је да окупи писце, илустраторе, критичаре, издаваче, уреднике и читаоце књижевности за децу из Србије и шире.