Када сам достигао за школу, сви су у кући данули душом, уверени да је школа калуп  у који се дете, као прокисло тесто, метне, па му школа да форму и врати га родитељима печено.“

        Бранислав Нушић “ Аутобиографија“