„Свака јавна библиотека је ризница нашег заједничког добра које се зове: књига. Из библиотеке сви могу да позајмљују и зато би требало сви да јој прилажу, док из ње не би смео никад нико ништа узете ни отуђити.“

Иво Андрић

Ова мисао се нашла у новогодишњем украсу Стевана Ђулинца из VI-2.